Liket lever. Det är inte jättedött.

Jag förstår inte.
Varför anses det i vissa fall okej att bryta mot lagen?
Eller inte i vissa, jag tänker på ett specifikt sådant.

Jag talar givetvis om fortkörning.

Nu ska jag inte, på Rolle Stoltz-maner, kasta skit i stenhus. Jag har också varit besudlad av Lucifer och hans undersåtar och kört med något högre hastighet än vad som vid tillfället varit lagstadgat.
Men inte fan är det okej.
Det är inte ens lite okej.

Inte ens nästan okej.

Men många tycker att "jag kör bara 10km/h över hastighetsbegränsningen - det spelar ingen roll."


Ska det vara accepterat att stjäla, bara man inte stjäl så mycket?
Eller bara slå ner personer större än en själv?
Eller bara ha ihjäl någon lite grand? Och försiktigt? Så att han inte blir sådär otäckt jättedöd.

Det är svart eller vitt. Av eller på. Piff eller Puff. Skyldig eller icke skyldig.

Låt vara att rättvisan inte alltid är rättvis.

Man må tycka vad man vill om lagen, men ska vi inte behöva leva i en kommunistisk anarkistat så behöver vi inse fakta:
Ett brott är ett brott är ett brott! Begår man dylik handling skall man straffas (eller finare och mer korrekt: Få en påföljd) enligt vid var tid gällande straffskala.

Även om det i Sverige, bevisligen, går att dömas för dråpförsök.

Fritt översatt: "Att försöka döda någon av misstag".

Jag vill veta hur det går till...


Godnatt.
Och välkommen tillbaka till bloggeriet.


RSS 2.0